Categories
News

คมนาคมเวียดนามจ่อเสนอ แผนสร้างทางรถไฟความเร็วสูง 2 ล้านล้านบาท

รายงานโดยสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลเวียดนามระบุว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ หรือ โปลิตบูโร ในเดือนหน้า เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ระยะทาง 1,545 กิโลเมตร ใช้งบประมาณตลอดโครงการ เป็นมูลค่าราว 58,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 2.07 ล้านล้านบาท )

เบื้องต้นมีการประเมินว่า โครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จระหว่างปี 2588-2593 โดยโครงการสองช่วงแรกจะมีระยะทางรวมกันประมาณ 665 กิโลเมตร ใช้งบประมาณรวมกันราว 24,720 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ ภายในปี 2575